Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania powstał w 2005 z inicjatywy Włodzimierza Kaczkowskiego i Elwiry Piorun. Początkowo celem inicjatywy była konfrontacja zespołów z Europy Środkowej, wymianę doświadczeń i technik. Uwzględnienie w programie mało rozpoznanych w Polsce pod kątem tańca współczesnego krajów, takich jak, Słowacja, Czechy, Białoruś i Rosja, miało zwrócić uwagę na ciekawe działania, częściowo wspólny kontekst historyczny i możliwość współpracy. Jednak już od początku poza artystami z krajów poza Grupą Wyszehradzką oraz krajami sąsiedzkich w festiwalu uczestniczyli twórcy z całej Europy. Wraz z upływem lat coraz bardziej zacierała się geograficzna swoistość „Zawirowań”. Niezmienny pozostał profil festiwalu, koncentrujący się wokół formuły teatru tańca. Obecnie, każdego roku staramy się tworzyć repertuar festiwalu w oparciu o konkretny temat lub region geograficzny. Od początku istnienia festiwalu, do Warszawy zapraszane są zarówno uznane zespoły taneczne jak i mniejsze grupy z Europy i z całego świata: Cullberg Ballet, Kibbutz, Norrdans, Leesaar, Zapalla Dance Company, Granhoj Dans, Tchekpo Dance Company, China New Wave i wiele innych. Przeglądowi towarzyszy blok warsztatów edukacyjnych. Spektakle „Zawirowań” prezentowane są w Starej Prochoffni, Collegium Nobilium, Teatrze Wielkim Opery Narodowej oraz w nowej siedzibie festiwalu przy ulicy Belwederskiej 20/22.